Ravintoterapeutti

Ravintoterapia

Saluksen Ravintoterapeuttikoulutuksessa (n. 3-3,5 v) laajennetaan ravintoneuvojakoulutuksen osaamista koskemaan mm. maha-suolikanavan ongelmia, allergioita, astmaa, rappeumasairauksia sekä hormonaalisia häiriöitä. Koulutus perustuu uusimpaan ravitsemustieteelliseen, luontaislääketieteelliseen ja funktionaalisen lääketieteen ravitsemustietopohjaan. Harmaalla merkityt ovat vielä suorittamatta.

PERUSLÄÄKETIEDE:

TO3, TAUTIOPPI 3 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimpiä maksan, sappirakon ja munuaisten sairauksia ja on perehtynyt niiden etiologiaan, hoitoon ja ehkäisyyn. Hänellä on perustiedot hormoni- ja aineenvaihduntasairauksista sekä urologisista ja gynekologisista sairauksista. Hän osaa turvallisesti ohjata raskaana olevaa tai raskautta suunnittelevaa asiakastaan. Opiskelija tuntee lääkeaineopin ja toksikologian perusteet.
Sisältö: Maksan sairaudet: rasvamaksa, maksakirroosi, maksatulehdukset ja maksan kasvaimet. Sappirakon sairaudet: sappikivet ja sappirakon tulehdus. Munuaisten sairaudet: munuaisten vajaatoiminta, verenpaine ja diabetes. Hormoni- ja aineenvaihduntasairaudet: kilpirauhasen vajaatoiminta jne. Lääkeaineoppi ja toksikologia: lääketyypit, lääkkeiden annostelu ja vaikutukset sekä erityskysymykset. Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste.Vauhkonen Ilkka, Holmström Peter: Sisätaudit (aihepiiriin soveltuvilta osiltaan), 2014 Mäkinen Markus, Carpen Olli ym: Patologia (aihepiiriin soveltuvilta osiltaan), Duodecim 
Opettaja: Riitta Piilo (lääkäri)  

NEUROLOGIA (2 ov)Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt ääreis- ja keskushermoston sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien diagnostiikkaan, etiologiaan, hoitoon ja ehkäisyyn. Opiskelija ymmärtää kivun ilmiönä.
Sisältö: Johdatus neurologiaan. Neurologiset oireet ja niiden tunnistaminen. Keskushermoston sairaudet: MS-tauti, Parkinsonin tauti, epilepsia, aivoinfarkti, aistielinten sairaudet. Ääreishermoston sairaudet: mono- ja polyneuropatia. Neurologisten sairauksien hoitoperiaatteet. Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet: kulumasairaudet, reumaattiset sairaudet, fibromyalgia, osteoporoosi. Kipu.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti
Oppimateriaali:Opintomoniste Kalso Eija et al: ”Kipu” 2009
Opettaja: Riitta Piilo (lääkäri)    

PSYKOLOGIA (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija on perehtynyt kehityspsykologiaan ja tuntee yleisimmät persoonallisuusteoriat. Hän ymmärtää psyykkisen itsesäätelyn ja minän puolustamisen mekanismeja. Hän hallitsee psykosomatiikan perusteet ja on tutustunut psykoterapian eri suuntauksiin. Hänellä on valmiudet huolehtia omasta jaksamisestaan hoitotyössä. Sisältö: Kehityspsykologiaa: vastasyntyneen valmiudet, eri osa-alueiden kehitys sekä minän synty ja rakenne. Persoonallisuus: persoonallisuuden rakenne ja kehitys, persoonallisuusteoriat. Psyykkinen itsesäätely ja minän puolustusmekanismit. Psykosomatiikan perusteet. Psykoterapian suuntaukset ja vaikutusmahdollisuudet. Psykogeenisten oireiden tunnistaminen. Omasta jaksamisesta huolehtiminen. Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste: Toivio Timo, Nordling Esa: ”Mielenterveyden psykologia”, 2013 Stenberg Johanna, Stenberg Jan-Henry: ”En se minä ollut” – itsen suojaamisen ja harhauttamisen perusteet
Opettaja: Riitta Piilo (lääkäri)  

PSYKIATRIA (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee psykiatrian perusteet. Hän tuntee yleisimmät psyykkiset sairaudet ja hänellä on valmiudet kohdata mielenterveys-, päihde- ja huumeongelmainen asiakas sekä ohjata hänet tarvittaessa julkisen terveydenhuollon tai muiden hoitomuotojen pariin.
Sisältö: Persoonallisuushäiriöt. Ahdistuneisuushäiriöt: yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö, fobiat, pakkoneuroosi jne. Mielialahäiriöt: masennus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. Traumaattiset kriisit. Rajatilat. Dementia. Skitsofrenia. Alkoholiriippuvuus. Lääkeaineriippuvuus. Neuroottiset häiriöt: ahdistuneisuushäiriöt, pelot, pakko-oireiset häiriöt, dissosiaatiohäiriöt jne. Syömishäiriöt: anorexia, bulimia, binge eating disorder, ortorexia. Psykiatrisen potilaan kohtaaminen ja hoitoon ohjaaminen.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste.Lönnqvist Jouko, Henriksson Markus, Marttunen Mauri, Partonen Timo: ”Psykiatria” Duodecim 2017
Opettaja: Riitta Piilo (lääkäri)

RAVINTOTERAPIAKOULUTUS / AINE- JA ERIKOISTUMISOPINNOT (20 OV)

RO5, RAVINTO-OPPI 5 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee energia-aineenvaihdunnan periaatteet ja säätelyn, ravintofysiologian, syömisen säätelyn, ruoansulatuksen perusteet ja osaa soveltaa tietämystään käytäntöön. Hän tuntee nälän ja kylläisyyden fysiologisen, hormonaalisen taustan ja ymmärtää nälän ja kylläisyyden tunteen monimutkaisuuden.
Sisältö: Soluviestintää, proteiinisynteesi, entsyymien toiminta, syventävää energia-aineenvaihduntaa, aineenvaihduntaa, ravintofysiologiaa, syömisen säätelyn, ruoansulatuksen vaiheet. Ravintoaineiden imeytyminen ja kulkeutuminen sekä ruoansulatukseen liittyvien elinten toiminta. Ravinnon imeytymisen ja hyväksikäytön säätely. Nälän- ja kylläisyydentunteen hormonaalinen säätely. Vuorokausirytmin rooli nälkä/kylläisyystunteisiin.
Suoritustapa: Luento
Oppimateriaali: Opintomoniste.
Ravitsemuksen osalta Aro, Mutanen, Uusitupa: Ravitsemustiede, 2. painos, 2005. + Ihminen. Fysiologia ja anatomia (Bjålie et al. 2008) tai Ihmisen fysiologia ja anatomia (Nienstedt et al. 2008).
Opettaja: Timo Kosonen

RT3B, RAVINTOTERAPIA 3B (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija syventää kurssilla RT-3A opittua. Hänellä on selkeä ymmärrys ruuansulatuselimistön ja ohutsuolen häiriötiloista sekä niiden yhteydestä terveyteen. Opiskelija osaa tulkita erilaisia ravintotestejä ja oireita. Hän osaa valita sopivat ravintoterapeuttiset hoitomenetelmät eri häiriötilojen hoitoon. Opiskelija ymmärtää ruokavalion ja lisäravinteiden roolin ruuansulatuskanavan terveyteen liittyvien ongelmien hoidossa.
Sisältö: Ruuansulatuskanavan häiriöt: bakteeri- ja hiivakannan häiriöt, suolistoloiset, suoliston immunologia ja immuunipuolustuksen häiriöt sekä niiden rooli suolistoperäisissä sairauksissa ja laajemmin terveyden ylläpidossa, suoliston seinämän lisääntynyt läpäisevyys, tulehdukselliset suolistosairaudet. Ruuansulatuskanavan häiriöiden oireet, syntymekanismit, ehkäisy ja ravintoterapeuttiset hoitomenetelmät. Sappirakon rooli ruuansulatuselimistön terveydelle. Sapen toiminnan ravintoterapeuttinen tuki. Maksan detoksifikaatio sekä faasien I ja II merkitys ja toiminta. Maksan toiminnan tukeminen ravintoterapeuttisin hoitomenetelmin.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste sekä täydennysmateriaali
Opettaja: Sanna Anderson

RT4, RAVINTOTERAPIA 4 ( 2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää ravinnon merkityksen hormonitasapainoon. Hän tietää nykyään yleisesti lisääntyneiden hormoniepätasapainotilojen sekä hedelmällisyyden heikkenemisen ja  hormonaalisten sairauksien syyt. Oppilas osaa ennalta ehkäistä hormoniepätasapainon syntymistä ja tukea jo syntyneiden epätasapainotilojen palauttamista ja säilyttämistä ravinnon avulla. Hän ymmärtää myös suoliston ja maksan roolin tässä yhteydessä sekä miten hormoniperäiset ongelmat liittyvät erilaisiin tulehduksiin. Kurssi opettaa miten ympäristössä ja ruuassa esiintyvät monet kemikaalit vaikuttavat häiritsevästi elimistön hormonien toimintaan. Oppilas ymmärtää miten raskasmetallit ja ympäristökemikaalit lisäävät riskiä sairastua moniin sairauksiin kuten lihavuus, syövät ja lisääntymishäiriöt. Hän tietää ympäristömyrkkyjen vaikutuksen mm. raskauden aikana. Opiskelija osaa suunnitella naisten hormonitasapainoa tukevan ravinto-ohjelman. Hän ymmärtää myös stressin ja henkisen tilan merkityksen hormonitasapainon kannalta. Opiskelija ymmärtää perimän vaikutuksen sekä raskauden aikaisen ravitsemustilan merkityksen syntyvän lapsen terveyteen.
Sisältö: Kurssilla perehdytään hormonitasapainoon sekä hormoniperäisiin ongelmiin ja niiden käytännön ravintoterapeuttiseen hoitoon: ravinnon merkitys hormonitasapainossa, suoliston, maksan ja tulehdusten merkitys hormonitasapainossa, ympäristökemikaalit ja raskasmetallien vaikutus siihen. Hormonitasapainoa tukevat ravintolisät ja erityiset ruoka-aineet. Naisten hedelmällisyyden tukeminen – elimistön valmistaminen raskauteen, raskaudenaikainen immunologia, raskaudenaikaiset ongelmat, raskauden jälkeinen ravitsemustila, raskauden jälkeinen masennus, PMS oireet, endometrioosi, kystat, fibroidit, PCO(S), lapsettomuus, menopaussi, kuukautishäiriöt ja niiden taustalla olevia aineenvaihdunnallisia häiriöitä – kivuliaat kuukautiset, kuukautisten puuttuminen (amenorrea), runsaat kuukautiset, epäsäännölliset kuukautiset, yleinen hormonitasapaino, hormonitoimintaa tukevat ravintoaineet ja ravintolisät, naishormonit ja kokeet, tunteiden vaikutus hormonitasapainoon. Miesten hedelmällisyyden tukeminen, miehen rooli raskaudessa, sperman laadun parantaminen ja tukeminen.
Suoritustapa: Luennot, tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste sekä täydennysmateriaali
Opettaja: Maili Lepola

RT5, RAVINTOTERAPIA 5 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää lisämunuaisten ja kilpirauhasen toimintaan liittyvät ongelmat, syntymekanismit ja ravintoterapeuttiset hoitokeinot. Hänellä on perustiedot kroonisen väsymyksen oireyhtymästä. Hän ymmärtää taudin kehittymiseen yleisimmin liitetyt riskitekijät, tunnistaa yleisimmät oireet ja hallitsee sen ravintoterapeuttiset hoitomenetelmät.
Sisältö: Lisämunuaisten toiminta ja erityisesti kortisolin rooli pitkäaikaisissa stressitiloissa. Lisämunuaisten toimintahäiriöt ja niiden hoito. Kilpirauhasen vajaa- ja liikatoiminta, merkitys terveydelle sekä hoito ravintoterapeuttisin keinoin. Kroonisen väsymyksen oireyhtymä ja hoito ravintoterapeuttisin menetelmin. Mitokondrioiden rooli kroonisen väsymyksen oireyhtymän hoidossa.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste sekä täydennysmateriaali
Opettaja:Sanna Anderson

RT6, RAVINTOTERAPIA 6 (2 ov)
Tavoitteet: Oppilas ymmärtää ikääntymisprosessin syntymisen ja kulun syntymästä vanhuuteen sekä sen yhteyden perimään ja elämäntapoihin. Hän tietää miten kehon ikääntymistä, rappeutumista sekä vanhuusiän ennen aikaista sairastumista voi ehkäistä ja hidastaa. Oppilas osaa ikääntymisen yhteydessä syntyvien vaivojen ja sairauksien luonnollisen sekä ravintoterapeuttisen ehkäisyn ja hoidon. Hän tietää optimaalista elinvoimaa ja nuorekkuutta ylläpitävän sekä ennenaikaista vanhenemista ehkäisevän ravinnon sekä tukiravinteiden erityispiirteet.
Sisältö: Kehon rappeutumiseen ja vanhenemiseen vaikuttavat tekijät: happiradikaali – antioksidant-titeoria, kaloreiden rajoittamisteoria, Hayflick teoria ja telomeeriteoria. Ikääntymisen biologiset merkit sekä vaikutus kehon järjestelmiin ja elimiin. Energia-aineenvaihdunnan, suoliston toiminnan sekä immuunipuolustuksen heikkeneminen. Miten nämä vaikuttavat kehon eri toimintoihin, ylipainoon, aikuisiän diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään, sydän-ja verisuonisairauksiin,  syöpiin, sekä luuston kuntoon ja osteoporoosiin. Ennenaikaista rappeutumista ja vanhenemista hidastavan ruokavalion erityispiirteet. Hoitavan terapeuttisen erityisruokavalion rakentaminen sekä täydennys- ja tukiravinteiden valinta ja käyttö em. ongelmien ravintoterapeuttisessa hoitamisessa. Kurssilla sivutaan myös painonhallintaa.
Suoritustapa: Luennot, tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste sekä täydennysmateriaali
Opettaja:Maili Lepola

RT7A, RAVINTOTERAPIA 7A (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää ravintoterapian roolin mielenterveyden tukemisessa. Hän ymmärtää kokonaisvaltaisen hoidon merkityksen muistisairauksissa, osaa monipuolisesti tukea mielialaongelmia ravintoterapeuttisin keinoin. Hän ymmärtää ravintoaineiden merkityksen hermoston välittäjäaineiden synnyssä ja aineenvaihdunnassa. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida yksilön mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä käyttäen funktionaalisen medisiinan matriksia.
Sisältö: Kurssilla käsitellään mielenterveyttä ravitsemuksen kannalta, aivojen terveyttä ja ravitsemusta sisältäen: masennus, hermostuneisuus, addiktiot, jotkin syömishäiriöt, hyperaktiivisuus, ADD/ADHD, muistille tärkeät ravintoaineet, aivoja vanhentavat tekijät, alzheimerin tauti. Kurssilla käydään läpi myös välittäjäaineita, tärkeitä rasvahappoja ja niiden aineenvaihduntareittejä sekä hermoston välittäjäaineiden aineenvaihduntaan liittyviä keskeisiä geneettisiä tekijöitä.
Suoritustapa: Luennot, tentti
Oppimateriaali: Opintomoniste sekä täydennysmateriaali
Opettaja: Sanna Anderson

RT7B, RAVINTOTERAPIA 7B
Tavoitteet:
Aivobiokemian ja psyyken tasapainotus aminohappojen avulla. Aivobiokemia vaikuttaa voimakkaasti tunnetiloihimme. Aivobiokemia syntyy käyttäytymismalleistamme, jotka kehittyvät pääasiassa lapsuuden kokemuksista sekä perheen ja yhteisön normeista. Aktiivi tunnetila, joka syntyy elämässä tapahtuneesta kokemuksesta on oikein ja tarpeen. Kyse on psykologisesta tapahtumasta. Jos tunnetila on jatkuva, ihminen pelkää aina, on masentunut ja alakuloinen huolimatta siitä mitä tapahtuu, kyse on kroonisesta aivokemian epätasapainosta. Tällaisiin oireisiin voi vaikuttaa mm. aminohappojen kautta.
Sisältö: Oppilas tutustuu tärkeimpiin neuroaktiivisiin aminohappoihin ja oppii löytämään aivainoireet asiakaskeskustelun kautta. Opetuksen, kuten myös asiakaskeskustelun kuluessa oppilaat saavat itse kokeilla aminohappojen vaikutusta, sillä ne vaikuttavat minuuttien sisällä. Opimme aminohappoterapian rajat ja milloin niitä ei saa antaa. Kurssilla opitaan unettomuuden hoitoa, ADHD:n, masennuksen, pelkojen ja burn-out-tilojen hoitoa sekä syömishäiriöta ja laihdutuskuurien ongelmallisia vaikutuksia. Käsittelemme myös miten aminohapot voivat auttaa ja tukea riippuvuuksista ja addiktioista pääsemistä.
Suoritustapa: Luennot
Oppimateriaali: Opintomoniste sekä täydennysmateriaali
Opettaja:Silja Ballin (Saksa)

FT, FYTOTERAPIA ( 2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija osaa hakea kasvimonografioita, ymmärtää monografioiden rakenteen, näytön laadun, osaa erottaa laadullisia eroja monografioiden välillä. Opiskelija kykenee soveltamaan kasvimonografioiden antamia tietoja omassa työssään.
Sisältö: Kasvimonografiat sisältävät rohdoskasvien kansanomaisen, perimätietoon pohjautuvan käyttötiedon, eritasoisiin tutkimuksiin perustuvat vaikutukset ihmisen terveyteen ja sairauksiin. Monografioissa esitetään kasvirohdosten tunnettuja vaikutusmekanismeja tai käyttöön liittyviä havaintoja, rohdos-rohdos- ja rohdos-lääke yhteen/epäyhteensopivuudet, tunnetut/mahdolliset haittavaikutukset, mahdolliset tutkimusnäytön tasot, tutkimusyhteenvedot, mahdolliset tutkimuslyhennelmät ja kirjallisuusviittaukset.
Suoritustapa: Luennot
Oppimateriaali: Kurssimoniste, kasvimonografioita sisältäviin internetsivustoihin tutustumista
Opettaja: Timo Kosonen, fytonomi  

PÄT4, KLINIKKAHARJOITUS JA DIPLOMITYÖ(4 ov)
Klinikkaharjoituksen tarkoituksena on käydä läpi asiakaskonsultaation kulku ja siihen liityvät käytännön menettelyt. Kyseessä on 1. vastaanottokäynnin pitäminen opettajan valvonnassa oppilaan itse hankkimalla potilasasiakkaalla. Opettaja ja ryhmän muut oppilaat tarkkailevat suoritusta ja sitä referoidaan esityksen jälkeen. Oman potilaansa lisäksi oppilas seuraa kunkin muun ryhmänsä jäsenen vastaavan asiakasvastaanoton suorituksen: harjoitus kestää yhden päivän, jonka jälkeen oppilas jatkaa diplomityön tekemistä tämän harjoituspotilaan lisäksi kahdella muulla harjoitusasiakkaalla (yht. 3 asiakasta) annettujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja lopuksi tekee niistä kirjallisen diplomityöraportin. Vastuuopettaja tarkastaa diplomityön, jonka hyväksymisen ja palautteen antamisen jälkeen oppilaalle jaetaan Ravintoterapeuttikoulutuksen diplomi.

Täydennyskoulutus

RT8, Ravintoterapia lasten ja nuorten sairauksissa
Sisältö: Lasten terveyteen vaikuttavia tekijöitä; Funktionaalinen medisiina lasten hoidossa; Raskauden aikaisen ravinnon vaikutukset (lyhyesti); Imetyksen laadun merkitys sairauksien torjunnassa; Vauva-ajan ongelmat kuten koliikki, ruuansulatusongelmat, refluksi ym; Kiinteisiin ruokiin siirtymisen ongelmat – ravintoterapeuttinen näkemys; Krooniset infektiot: korvatulehduskierteet, hiljainen tulehdus, suolistotulehdukset, immuniteetin hoito; Allergiat: ruoka-allergiat, astma, iho-ongelmat, laktoosi-intoleranssi, keliakia ja vilja-intoleranssit (hilj.tulehdus); ”Käytöshäiriö -ongelmat”: ravinto aivojen ja hermoston kehityksessä, verensokerin hallinta ja rooli käytöshäiriöissä, lukihäiriö, ADHD, aspergerin oireryhmä, autismi (lyhyesti); Hyödyllisimmät funktionaaliset lab-testit (Nordic Labs’in lab-testit) lasten hoidossa; Akne- ongelmat ja lihavuus.
Suoritustapa: Luennot
Oppimateriaali: Kurssimoniste
Opettaja: Sanna Anderson