Ravintoneuvoja

Ravintoneuvonta

Terveysopisto Saluksen Ravintoneuvojakoulutuksessa (n. 2 v) perehdytään terveellisen ravitsemuksen neuvontaan sekä painonhallinnan ja suoliston hyvinvoinnin tukemiseen ja ohjaamiseen. Koulutus antaa valmiudet myös erityisryhmien ja urheilijoiden/kuntoilijoiden ravinto-ohjaukseen. Koulutus perustuu uusimpaan ravitsemustieteelliseen, luontaislääketieteelliseen ja funktionaalisen lääketieteen  ravitsemustietopohjaan.

PERUSLÄÄKETIEDE:

AF1-2, ANATOMIA JA FYSIOLOGIA 1-2 (4 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee solun rakenteen ja toiminnan. Hän tunnistaa eri kudostyypit ja osaa nimetä niitä. Opiskelija tuntee luuston ja nivelet ja osaa antaa esimerkkejä niistä. Hän osaa selittää sydämen ja verenkiertojärjestelmän toiminnan ja tietää, mitä verenpaine tarkoittaa. Opiskelija osaa selittää ruoansulatusprosessin pääpiirteissään. Hän osaa kuvailla kuulo- ja näköaistien toimintaa. Opiskelija tuntee kipuaistin toimintaperiaatteen. Hän ymmärtää hormonien merkityksen ihmisen elinkaaren aikana. Opiskelija tuntee hengityksen fysiologian ja osaa ohjata asiakasta hengitykseen liittyen. Hän tuntee hermoston ja keskushermoston rakenteen ja toiminnan pääpiirteissään.
Sisältö:
Kurssi I: Terminologiaa. Solu. Kudokset. Iho. Tuki- ja liikuntaelimet: luusto, lihakset, nivelet. Hermosto ja oppiminen.
Kurssi II: Veri ja verenkierto. Imusuonisto ja elimistön puolustusreaktiot. Hengitys. Umpieritysjärjestelmä. Virtsaneritys ja nestetasapaino. Aineenvaihdunnan säätely ja lämmönsäätely. Lisääntyminen. Aistimustoiminnot. Vuorokausirytmi.
Suoritustapa: Luennot, ryhmä- ja etätehtävät ja tentit (2 kpl.)
Opettaja: Riitta Piilo (lääkäri)

TO1, TAUTIOPPI 1 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee lääketieteen ja tautiopin yleisterminologian ja osaa määritellä terveyden ja sairauden. Opiskelija tuntee julkisen terveydenhuollon rakenteet ja ymmärtää kansanterveystyön perusteet. Opiskelija ymmärtää ympäristön ja terveyden välisen yhtyeden ja osaa antaa esimerkkejä sairauksien sisäisistä ja ulkoisista syistä. Opiskelija tuntee yleisimpiä sydän- ja verenkiertoelimistön sekä imusuoniston sairauksia ja on perehtynyt niiden etiologiaan, hoitoon ja ehkäisyyn.
Sisältö: Lääketieteen ja tautiopin terminologiaa. Terveyden/sairauden määritelmä. Kansanterveys. Ympäristö ja terveys. Soluvaurio/solukuolema. Infektio/inflammaatio. Sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet: sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, verenpainetauti, rytmihäiriöt jne. Veri- ja imusuonien sairaudet. Verisairaudet: anemiat, verenvuotohäiriöt. Lymfaattisen järjestelmän sairaudet: lymfoomat ja leukemiat.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti
Opettaja: Riitta Piilo (lääkäri)

TO2, TAUTIOPPI 2 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimpiä hengityselinten, ruuansulatuselimistön ja haiman sairauksia ja on perehtynyt niiden etiologiaan, hoitoon ja ehkäisyyn. Hänellä on perustiedot immuunijärjestelmästä ja -vasteesta sekä infektiosairauksista. Opiskelija ymmärtää aseptiikan ja hygienian merkityksen asiakastyössä ja osaa huomioida sen myös omassa toiminnassaan.
Sisältö: Hengityselinten sairaudet: COPD, keuhkokuume, astma, uniapnea jne. Ruoansulatuselimistön sairaudet: ruokatorven, mahalaukun ja suoliston yleisimmät sairaudet. Haiman sairaudet. Metabolinen oireyhtymä ja 2-tyypin diabetes. Immuunijärjestelmä. Immuunivaste: allergiat ja autoimmuunisairaudet. Infektiosairaudet. Aseptiikka ja hygienia asiakastyössä. Tartuntariskit.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti
Opettaja: Riitta Piilo (lääkäri)

RAVINTONEUVOJAKOULUTUS / AINE- JA ERIKOISTUMISOPINNOT (32 OV)

ALO, ALOITUSKURSSI, JOHDATUS RAVINTOTERAPIAAN (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee maamme terveys/sairaustilanteen sekä sen kustannusvaikutukset. Hän tuntee suomalaisten ravitsemustottumukset ja ravitsemusvirheet sekä niiden terveysvaikutukset. Opiskelija hallitsee terveellisen ravitsemuksen ja ravintoterapian perusteet sekä ymmärtää niiden roolin terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa. Opiskelija tuntee viralliset ravitsemus-suositukset Suomessa. Hän muistaa kansainvälisessä hoitokäytännössä kauan sovellettujen ravitsemusohjelmien erityisominaisuudet ja ymmärtää niiden käsite-erot viralliseen ravinto-oppiin verrattuna.
Sisältö: Suomen terveystilanne, elintasosairaudet ja niiden kustannukset. Suomalaisten ravitsemustilanne, ravitsemusvirheet ja niiden yhteydet sairastuvuuteen. Terveellisen ja terapeuttisen ravitsemuksen perusteet sekä aterioiden koostamisen periaatteet. Viranomaissuositukset ja niiden arviointia. Ravinnon lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset. Pääravintoaineiden tehtävät ja hivenravintoaineiden erityismerkitys. Erilaisia terapeuttisia ruokavaliojärjestelmiä ja niiden käyttö. Kansainvälisessä luontaislääketieteellisessä hoitotyössä omaksutut ravintoterapeuttiset periaatteet ja käsitteet: tuoreravintoentsyymien merkitys, ruokien laatuluokitus (prof. Kollathin mukaan), happo-emästasapaino, antioksidantit, fytokemikaalit, eikosanoidit, ruokien yhdistelysääntö, vuorokausirytmi ja välipalakysymys, limaa muodostavien ruokien teoria, lehmänmaidon sopivuus ihmisravinnoksi ja mahdolliset haitat, glykemiaindeksin sekä glykeemisen kuorman merkitys, rasvojen laatukysymys, paaston ja detoksikaation merkitys, paksusuolen toiminnan erityismerkitys.
Suoritustapa: Luennot, tehtävät (RTP-1-2-kurssien yhteydessä)
Opettaja: Tarja Tuuli-Dammert

RO1, RAVINTO-OPPI 1 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee pääravintoaineet, niiden lähteet, tarpeen ja vaikutukset elimistössä. Opiskelija on perehtynyt ruuansulatuselimistön rakenteeseen ja toimintaan. Hän hallitsee yleisen aineenvaihdunnan perusteet.
Sisältö: Virallinen ravinto-oppi. Pääravintoaineet: hiilihydraatit, rasvat ja proteiinit. Kuidut ja vesi. Ruuansulatuksen eri vaiheet: ravintoaineiden imeytyminen, kuljetus, varastoituminen ja eritys. Aineenvaihdunnan perusteet: glukoosi-, rasva-ainetasapaino- ja valkuaisainetasapaino. Vesitasapaino. Yleisen aineenvaihdunnan säätely ja energiametabolia.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti.
Opettaja: Timo Kosonen

RO2, RAVINTO-OPPI 2 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee hivenravintoaineet, niiden lähteet, tarpeen ja vaikutukset elimistössä. Hän on perehtynyt hivenravintoaineiden aineenvaihdunnan perusteisiin ja ymmärtää niiden roolin elimistön hyvinvoinnille.
Sisältö: Virallinen ravinto-oppi. Hivenravintoaineet: rasva- ja vesiliukoiset vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet. Antioksidantit. Ravintoaineiden imeytyminen ja imeytymiseen vaikuttavat tekijät. Ravintoainepuutokset ja puutostilat. Elimistön: happo-emästasapaino, natrium-kaliumtasapaino, kalsium-fostaattitasapaino, rautatasapaino jne. Synergiset ja antagonistiset vaikutukset. Annostustoleranssit.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti.
Opettaja: Timo Kosonen

RO3, RAVINTO-OPPI 3 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee eri ikäryhmien ja erityisryhmien ravitsemukselliset tarpeet ja ongelmat sekä osaa soveltaa tietämystään neuvonta- ja terapiatyössä. Opiskelija on perehtynyt odottavien, imettävien äitien ja imeväisten ravitsemukseen, sekä ikääntyvien ihmisten ja erilaisten kasvisruokavalioiden erityispiirteisiin, ja osaa ohjata heitä ravitsemusta koskevissa kysymyksissä. Opiskelija tuntee erilaisia ravitsemuskulttuureja ja hänellä on valmiudet kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita heitä kunnioittavalla tavalla.
Sisältö: Imeväisikäisten ravitsemus: imetys, äidinmaidonkorvikkeet, siemen- ja viljamaidot, erityiskysymykset. Lasten ja nuorten ravitsemus sekä siihen liittyvät ongelmat kuten ylipaino ja syömishäiriöt. Odottavien ja imettävien äitien ravitsemus: energian ja ravintoaineiden tarve, suojaravintovalmisteet ja niiden käyttö. Raskaudenajan erityisongelmat ja -kysymykset: raskaudenaikainen painonnousu, pahoinvointi, ummetus ja närästys, mieliteot ja ruokavastenmielisyydet. Odottavien ja imettävien äitien sekä imeväis- ja leikki-ikäisten lasten ravitsemussuositukset (THL). Kasvis- ja vegaaniruokavalio (THL ja Vegaaniliitto) raskauden, imetyksen ja lapsuuden aikana. Pienen lapsen ravitsemus antroposofisesta näkökulmasta. Ikääntyvien ravitsemus: ravitsemusongelmat ja -haasteet, erityiskysymykset. Kasvisruokavaliot ja etniset ruokavaliot.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti.
Opettaja: Tarja Tuuli-Dammert

RO4, RAVINTO-OPPI 4 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee urheilu- ja liikuntaravitsemuksen perusteet ja osaa soveltaa tietämystään käytäntöön. Hän tuntee eri liikuntamuotojen ja ravinnon tarpeen/kulutuksen välisen yhteyden ja osaa suunnitella liikunnanharrastajan ruokavalion. Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen painonhallinnassa ja laihdutuksessa. Hän osaa hyödyntää tietokoneavusteista ravintolaskentaohjelmaa ravinnon tarpeen ja kulutuksen arvioinnissa. Hän tuntee kehonkoostumuksen muutosten taustalla olevat tekijät ja hänellä on valmiudet ohjata painonhallintakursseja.
Sisältö: Liikkujan/urheilijan ruokavalion erityispiirteet. Eri liikuntamuotojen asettamat ravitsemusvaatimukset. Ateriarytmi. Nestetasapaino. Liikuntaan valmistava/liikunnanaikainen/ ja liikuntasuorituksen palauttava ravinto. Erityisruokavaliot ja liikunta. Energia- ja suojaravintoaineiden rooli urheilusuoritusten parantamisessa. Ravintolisät.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti.
Opettaja: Timo Kosonen.

RTP1, RAVINTOTERAPIAN PERUSTEET 1 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee merkittävimmät kokonaisruokavaliotutkimukset 1900-luvulta ja ymmärtää ravitsemuksen ja terveyden välisen yhteyden. Hän osaa erotella terveyttä edistävät ja terveyttä ehkäisevät ravitsemustottumukset. Opiskelija tuntee länsimaisten/suomalaisten yleisimmät ravitsemusvirheet sekä niiden erilaiset ratkaisumahdollisuudet.
Sisältö: Kotimaiset ja kansainväliset kokonaisruokavaliotutkimukset. Ravitsemuksen ja terveyden välinen yhteys tutkimusten valossa. Jalostettujen hiilihydraattien, runsaan rasvan, proteiinien ja suolan vaikutukset terveyteen. Tuoreravinnon yhteys terveyteen. Ravitsemusvirheet ja niiden lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutukset. Elimistön kuonaantuminen ja vierasaineet (AGE-tuotteet, amyloidi). Autointoksikaatio. Lehmänmaidon haittavaikutuksia. Puutostilat ja niiden korjaaminen.
Suoritustapa: Etäopintomateriaali ja -tehtävät (+ALO-kurssin luento-osallistuminen)
Opettaja: Itseopiskelu

RTP2, RAVINTOTERAPIAN PERUSTEET 2 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee kotimaiset ja kansainvälisesti tunnetut terapiaruokavaliot sekä viranomaissuositukset ja pystyy arvioimaan niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Hän pystyy perustellusti laatimaan terveellisen ruokavalion yleissuositukset.
Sisältö: Kansainvälisesti tunnetut terveys- ja terapiaruokavaliot: Historialliset ravintosuuntaukset kuten ayurveda, kiinalainen lääketiede, makrobiotiikka ja Kreikan antiikin lääketiede. Eurooppalaiset ravintosuuntaukset kuten Bircher-Benner, vegaani ja Waerland; Amerikkalaiset ruokavalio-ohjelmat kuten Atkins, elävä ravinto, Painonvartijat jne. Hiilihydraattirajoitteiset dieetit kuten (Bernstein, ENE, fat flush jne.). Viralliset ravintosuositukset: Aasialainen ja Amerikkalainen sekä Harwardin ruokapyramidi, suomalaiset ravitsemussuositukset, välimeren ruokapyramidi. Terapiatyössä käytettävät suositukset ja ateriamallit.
Suoritustapa: Etäopintomateriaali ja -tehtävät (+ALO-kurssin luento)
Opettaja: Itseopiskelu

RTP3, RAVINTOTERAPIAN PERUSTEET 3 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija hallitsee ruoka-aineopin perusteet. Hän tuntee ruoka-aineryhmät, niiden sisältöarvot sekä ruoka-aineiden ravitsemukselliset ja terapeuttiset ominaisuudet. Hän osaa valita luonnollisia terveyttä tukevia ruoka- aineita. Opiskelija osaa hyödyntää ravitsemustietämystään erilaisten ravitsemusongelmien ehkäisyssä ja hoidossa sekä osaa suunnitella niihin sopivia aterioita. Hän osaa laskea ruoka-aineiden ja ateriakokonaisuuksien tarvittavat ravitsemusarvot. Opiskelija osaa laskea ruokien ja aterioiden glykeemisen kuorman ja hallita aterioiden aiheuttamia verensokeritasoja.
Sisältö: Ruoka-aineoppi ja ruoka-aineet; taulukkotietoa: vihannekset, juurekset, sienet, levät, hedelmät ja marjat, viljat, palkokasvit, siemenet ja pähkinät ja eläinkunnan tuotteet sekä niiden ravintoainepitoisuudet. Ruokien ja juomien terapeuttiset vaikutukset sairausryhmittäin ja ruoka-aineittain. Glykeeminen indeksi ja kuorma sekä niiden taulukot ja laskentakaavat ateriasuunnittelussa. Asiakastyössä tarvittavat ateriasuunnittelukaavakkeet.
Suoritustapa: Etäopintomateriaali ja -tehtävät
Opettaja: Itseopiskelu

RTP4, RAVINTOTERAPIAN PERUSTEET 4 / TERAPIARUOKIEN VALMISTUS (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee kasvisruoanvalmistuksessa käytettävät ruoka-aineet ja osaa hyödyntää niitä terveys- ja terapiaruoan valmistuksessa. Opiskelija osaa hyödyntää tuoreruokaa sekä kuumennettua ruokaa monipuolisesti ruoanvalmistuksessa. Hänellä on kokemusta erilaisista ruoanvalmistusmenetelmistä ja hän hallitsee ruoanvalmistuksen yleislaitteiden ja -välineiden käytön. Hän osaa toimia hygieenisesti ja ympäristöystävällisesti keittiössä.
Sisältö: Terveys- ja terapiaruoat. Ruoka-aineiden valinta, käsittely ja käyttö. Tuoreravinnon merkitys ja monipuolinen käyttö. Elävän ravinnon keittiö. Siementen, viljojen/gluteiinittomien viljojen, palkokasvien ja kasvisten käyttö: padat, kastikkeet, murekkeet, pihvit, pyörykät, keitot, juustot ja korvikemaidot, (tuore)puurot, leivät, kakut, salaatit, pirtelöt ja makeiset jne. Hedelmien ja marjojen käyttö: kakut, piirakat, makeiset jne. Mausteiden ja makeutusaineiden käyttö. Ruoka-aineiden terveysvaikutukset. Ruoka-aineiden korvaaminen ja yhdistely. Ruoanvalmistuksen välineet ja laitteet. Ravitsemushygienia.
Suoritustapa: Luennot ja käytännön keittiöharjoitukset opetuskeittiössä.
Opettaja: Satu Moilanen

LLT, LUONTAISLÄÄKETIEDE (4 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee lääketieteen ja luontaislääketieteen sekä luontaisterapioiden historiaa ja tunnistaa nykyisen hoitokulttuurimme juuret menneisyydessä. Opiskelija ymmärtää eri hoitokulttuurien välittämää ihmiskuvaa ja osaa vertailla terveys- ja sairauskäsitteitä länsimaisen lääketieteen sekä luontaislääketieteen näkökulmasta. Opiskelija tietää yleisimmät luontaislääketieteen ja luontaisterapioiden hoitomuodot sekä ymmärtää niiden perusteet ja käytön tavoitteet. Hän osaa kertoa myös alan koulutusmahdollisuuksista niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Opiskelija tuntee luontaishoito-alaan liittyvää lainsäädäntöä ja ymmärtää salassapidon juridisen merkityksen. Opiskelija on tutustunut LKL:n toimintaan ja alan tilanteeseen pohjoismaissa sekä EU:ssa.
Sisältö: Lääketieteen ja luontaislääketieteen historiaa sekä asema nykyaikana. Lääketieteellinen ja luontaislääketieteellinen ihmiskuva sekä näkemys terveydestä ja sairaudesta. Luontaislääketieteellisten- ja luontaisterapiahoitomuotojen perusteet sekä autoregulaation merkitys niiden taustalla. Ns. klassillisen luontaislääketieteen hoitomuodot sekä nykyiset yleisimmin käytetyt luontaisterapiat ja luontaishoidot. Hoitojen pääperiaatteet. Terveydenhuollon ja luontaishoitoalan valvonta ja vastuu: ammattihenkilöstön valvonta, salassapito, potilasvahinkolaki, kuluttajasuojalaki, laki potilaan oikeuksista, perustuslaki, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, omavalvonta, eri toimijoiden näkemykset valvonnasta ja vastuusta, tilanne pohjoismaissa ja EU:ssa. LKL:n tavoitteet, toiminta ja terapeuttirekisteri.
Suoritustapa: Etäopintomateriaali ja -tehtävät.
Opettaja: Itseopiskelu

RT1, RAVINTOTERAPIA 1 (Paasto- ja puhdistusterapiat) (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää paaston ja detoksikaation sekä katabolisen aineenvaihdunnan perusteet. Hän tuntee yleiset paasto- ja detoksikaatiomenetelmät, ymmärtää niiden terapeuttiset vaikutukset ja osaa soveltaa niitä erilaisten oireiden ja ongelmien hoidossa. Opiskelija ymmärtää paksusuolen kuonaantumisen ja sen puhdistamisen merkityksen terveydelle. Hän hallitsee erilaiset paksusuolen puhdistusmenetelmät ja osaa hyödyntää niitä erilaisten oireiden hoidossa.
Sisältö: Paaston määritelmä ja paaston syitä. Paasto- ja puhdistusterapioiden perusteet, tavoitteet ja käytännön toteutus. Paastoaineenvaihdunta ja sen säätely. Erilaisia paastomenetelmiä ja niiden käyttöalueita. Paaston kontraindikaatiot. Aineenvaihdunnan ja maksan puhdistuksen periaatteet ja maksan faasien aineenvaihdunta detoksikaation aikana. Detoksikaatio-ohjelmat ja niiden käytännön toteutus erilaisissa oireissa ja ongelmissa. Paksusuolen puhdistusmenetelmät, niiden toteutus ja käyttö. Paaston ja puhdistusterapioiden vaikutuksia tutkimusten valossa. Paasto ja puhdistus terveyden tukijana ja edistäjänä.
Suoritustapa: Luennot ja tentti
Opettajat: Riitta Piilo ja Sanna Peiponen

RT2, RAVINTOTERAPIA 2 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee luontaistuotealan historiaa sekä aseman nykypäivänä. Hän tuntee keskeisimpiä itsehoidossa ja terapianeuvontatyössä käytettäviä luontaistuotteita sekä niiden merkityksen ja annostelun erilaisissa oireissa ja ongelmissa. Opiskelija osaa ohjata asiakastaan luontaistuotteiden käytössä.
Sisältö: Luontaistuotealan historiaa ja asema tänään. Luontaistuoteryhmät: 1. Luontaiselintarvikkeet. 2. Ravintolisät: yrtti- ja kasvivalmisteet, vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet, rasvahappovalmisteet, probiootit ja prebiootit, mehiläistuotteet, sienivalmisteet, eläinperäiset ravintolisät, aminohappovalmisteet ja entsyymivalmisteet; 3. Lääkelain alaiset tuotteet: kasvirohdosvalmisteet/perinteiset kasvirohdosvalmisteet sekä homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet. Luontaistuotteiden merkitys ja annostelu erilaisissa oireissa ja ongelmissa. Luontaistuotteet itsehoidossa ja terapianeuvontatyössä.
Suoritustapa: Luennot.
Opettaja: Satu Moilanen

RT3A, RAVINTOTERAPIA 3A ( 2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää suoliston terveyden merkityksen koko kehon toiminnalle ja kuinka heikentynyt ruuansulatus heijastuu koko suoliston terveyteen. Hän osaa yhdistää suolistohäiriöt monien sairauksien ja oireiden syntyyn kuten; iho-ongelmat, tulehdukset, reuma, krooninen väsymys, neurologiset oireet. Opiskelija tuntee ruoansulatushäiriöiden ja ongelmien sekä imeytymishäiriöiden syntymisen syyt ja tunnistaa niistä johtuvat puutosoireet ja oireilun. Hän osaa käytännön ravintoterapeuttisen hoidon ja ennaltaehkäisyn sekä sopivien ravintolisien valinnan ja merkityksen näiden ongelmien hoidossa. Erityisesti tarkastellaan viimeaikaisten tutkimusten valossa maitohappobakteerien roolia terveyden palauttamisessa ja ylläpitämisessä.
Sisältö: Ruuansulatuskanavan häiriöiden oireet, syntymekanismit sekä ravintoterapeuttiset ehkäisy- ja hoitomenetelmät: imeytymishäiriöt, IBS (ärtyneen suolen oireyhtymä), kaasunmuodostus, ilmavaivat, turvotus, ripuli, ummetus, allergiat ja intoleranssit, suoliston bakteerikannan epätasapainotilat (dysbioosi) ja niiden ilmenemismuodot, alhainen suolahappopitoisuus sekä ruuansulatusentsyymien puutos. Maitohappobakteerien merkitys terveydelle, ruuansulatuskanavan häiriöistä aiheutuvat mahdolliset puutosoireet ja niiden ehkäisy sekä tarvittavien ravintolisävalmisteiden valinta ja annostelu. Teoreettinen tausta sekä käytännön hoitomenetelmät.
Suoritustapa: Luennot, harjoitukset ja tentti
Opettaja: Maili Lepola

PÄT1A, PÄTEVÖITYMINEN 1A (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee metabolisen oireyhtymän ja osaa määritellä siihen liittyvät terveysongelmat. Hän ymmärtää verensokerin ja painonhallinnan säätelyn perusteet. Opiskelija tuntee glykeemisen indeksin ja osaa laskea aterioiden glykeemisen kuorman. Oppilas tuntee nälän ja kylläisyyden psyko-fysiologisen taustan. Hän ymmärtää hormonisäätelyn merkityksen ravintoterapiassa. Oppilas osaa käyttää tehokkaasti hoito-ohjelmia potilastyössä asiakkaan edellytykset ja toivomukset huomioon ottaen. Opiskelija tuntee terapiavastaan-ottokäytännöt ja hoito-ohjelmien laatimisen periaatteet eri oireryhmien tapauksessa.
Sisältö: Insuliiniresistenssin ja metabolisen oireyhtymän tunnusmerkit sekä riskien määrittäminen kyselytestein. Hypoglykemiatilojen määrittäminen ja tunnistaminen. Verensokerin ja painonhallinnan rooli kehon hormonisäätelyssä ravintoterapeuttisin keinoin. Miesten ja naisten liha-vuusongelman taustatekijät. Nälkä- kylläisyys hormonien ateriavasteet. Aivojen palkitsemisjärjestelmät ja niiden toiminta. Syömishäiriöiden syntymekanismit. Rasvojen käytön ongelmat. Ravinnon energiankulutusta edistävät tekijät. Ateria- ja vuorokausirytmin merkitys. Eikosanoidien erityismerkitys ravintoterapiassa, erityisesti metabolisen oireyhtymän ja ylipainon hallinnassa. Laihdutuksen, painonhallinnan ohjaus ruokavalion laatumenetelmällä sekä kcal- ja glykemiakuormien rajoitusmenetelmillä.  Ohjeet ravintoneuvontaan ja metabolisen oireyhtymän potilasharjoittelua varten. Vastaanottotilanteen ja hoito-ohjelmien yleiset periaatteet, kyselytestien käyttö, niiden purku sekä hoito-ohjelmien laadinta, rakenne ja vaiheistukset.
Suoritustapa: Luennot ja ryhmäharjoitukset.
Opettaja: Tarja Tuuli-Dammert

PÄT1B, PÄTEVÖITYMINEN 1B (2 ov)
Liikuntaravitsemuksen käytännön osio
Tavoitteet: Opiskelija tuntee yleisimmät kehon massan määritysmenetelmät, osaa mitata kehon massajakaumat, rasva-ja rasvattoman massan ja hallitsee näiden muokkauksen periaatteet ja sovellusaiheet. Hän osaa käyttää ravintoarvotaulukoita sekä tietokonepohjaisia ravintolaskentaohjelmia ruoan/ruokavalion ravintoarvojen analysoimisessa ja ruokavalioiden laadinnassa. Opiskelija osaa antaa yksilöllistä ravintovalmennusta liikkujille ja eri urheilulajin urheilijoille.
Sisältö: Kehon massan mittaus- ja määritysmenetelmät, niiden käyttö ja käyttöön liittyvät mittausmenetelmärajoitukset. Laihdutuksen, painonhallinnan sekä kehon massan muokkauksen ohjaus eri ruokavaliomallien avulla. Taulukkokirjojen ja tietokoneohjelmien käyttö ruoan ravintoarvojen laskennassa. Uusien laitteiden esittely energian kulutuksen, kehonkoostumuksen, liikuntakuormituksen ja liikuntasuorituksesta palautumisen mittauksessa.
Suoritustapa: Luennot ja ryhmäharjoitukset.
Opettaja: Timo Kosonen
sekä
Ravintoneuvonta / -terapia ammattina
Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia ammattimaisesti ja tuntee ravintoterapiatoiminnan erityispiirteet, toimintaympäristön ja lainsäädännön, kuluttajaoikeuden ja kuluttajakaupan toimintaperiaatteet. Hän osaa arvioida omia valmiuksiaan toimia yrittäjänä ravintoterapia-alalla, suunnitella yritystoimintaa liiketoiminnan periaatteiden, kustannus- ja laatutietoisuuden sekä markkinoinnin ja asiakassegmentoinnin periaatteiden pohjalta. Opiskelija osa tuotteistaa, markkinoida ja hinnoitella ravintoterapiapalveluita ja hallita asiakaslähtöiset toimintatavat yritystoiminnassaan. Hän osaa hankkia yrityksen perustamisen ja toiminnan eri vaiheisiin tarvitsemaansa tietoa ja asiantuntijapalveluita, toimia yhteistyössä ravintoterapia-alan toimintaa tukevia palveluita tuottavien tahojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Osaa käyttää alansa tietotekniikkaa ja työvälineitä toimien tietoturvan periaatteiden mukaisesti. Opiskelija on perehtynyt vastaanottotoiminnan ja valmentavan elämäntapaohjauksen toteutukseen.
Suoritustapa: Luennot
Opettaja: Tarja Tuuli-Dammert

PÄT2, PÄTEVÖITYMINEN 2 (2 ov)
Tavoitteet: Opiskelija tuntee terapeutin vastuun ja velvollisuudet, ja ymmärtää milloin potilas on ohjattavat muuhun hoitoon.  Hän osaa arvioida ravintolisien laatua ja ymmärtää lääkkeiden ja ravintolisien ristireaktiot.  Hän on tietoinen oireista joiden johdosta asiakas tulisi ohjata lääkäriin (ns. red flag oireet).  Ymmärtää Funktionaalisen Medisiinan Matriksin eri osiot ja osaa käyttää tätä kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman pohjana.  Osaa kriittisesti arvioida eri tapoja hoitaa käytännön potilasvastaanottoa, ja ymmärtää omasta hyvinvoinnista ja voimavaroista huolehtimisen tärkeyden.  Opiskelija osaa tukea refluksitaudin, keliakan ja laktoosintoleranssi diagnoosin saanutta asiakasta.  Ymmärtää SCD- ja FODMAP-ruokavalion periaatteet ja osaa käyttää niitä asiakastyössä.
Sisältö: Demonstraatio vastaanottotilanteesta, ja keskustelu sen pohjalta. Lääke- ja yrttivalmisteiden sekä täydennysravinteiden yhteensopivuus, potilasturvallisuus. Potilaan ohjaaminen terveydenhuollon palveluiden pariin tarvittaessa.  Red flag oireet. Ravintolisien rakenne, eri tyyppiset mineraalit, ravintolisien mahdolliset muut ainesosat (täyte- ja väriaineet). Funktionaalisen Medisiinan Matriksi ja sen käyttö asiakashistorian kartoittamisessa.  Terapeutin oma jaksaminen, rajojen asettaminen ja ajankäyttö.  Refluksitaudin, laktoosi-intoleranssin, keliakian ja niiden hoidon yleiset periaatteet sekä käytännön terapiatyöskentely ruokavalioiden, täydennysravinteiden sekä luontaistuotteiden avulla.  Erityisruokavalioiden käyttö asiakastyössä.
Suoritustapa: Luennot, potilasharjoitustyöt
Opettaja: Sanna Anderson

PÄT3, DIPLOMIKURSSI 3 (4 ov)
Tavoitteet: Oppilas osaa käyttää tehokkaasti hoito-ohjelmia potilastyössä asiakkaan edellytykset ja toivomukset huomioon ottaen.
Sisältö: Oppilaiden yksilöllinen potilas- harjoitustöiden purku sekä ryhmäpalautekeskustelut. Diplomien jako valmistuvien oppilaiden osalta.
Suoritustapa: Workshop, potilasharjoitustyöt
Opettaja: Tarja Tuuli-Dammert

Täydennyskoulutus

Hiilihydraattien liikakäytön haittavaikutukset 1 pv
Tavoitteet: 
Opiskelija tunnistaa erilaisista hiilihydraattien lähteistä ja niiden liian runsaasta käytöstä johtuvat terveysongelmat ja niiden syntymekanismit, mitä nykypäivän hiilihydraatteihin painottuva ravinto ja ravitsemustottumukset aiheuttavat yksilöille ja koko kansanterveydelle.
Sisältö: 
Eniten ruokavaliossamme esiintyvät hiilihydraattien lähteet tärkkelys ja sokerit ja niiden vaikutus ihmisen aineenvaihduntaan ja terveydentilaan, mm. verensokerin ja insuliinin liikanousu ja vaikutukset, tyypin 2 diabetes, MBO, rasva- ja kolesteroliaineenvaihdunta, hiljainen tulehdus, suoliston häiriötilat, AGE-ilmiö (sokeristuneet proteiinit) sekä kudosten ennenaikainen rappeutuminen ja vanheneminen, liiallisen IGF-1 kasvutekijän aiheuttamat häiriöt, kuten kudosten liikakasvu ja solujen korjausmekanismien heikkeneminen, syöpä ja erityisesti viljojen gluteenin vaikutukset em. tekijöiden ohella lisääntyviin hermosto- ja aivo-sairauksiin (mm. parkinson, MS, altzheimer, dementia, ADHD, autismi,epilepsia, masennus).
Suoritustapa: 
Luento
Oppimateriaali: 
Opintodiat PDF
Opettaja: Tarja Tuuli-Dammert

Ketoosidieetit, teoria, käytäntö ja mahdollisuudet 1 pv
Tavoitteet: Opiskelija tuntee ketoosin biokemiallisen ja fysiologisen taustan. Opiskelija tiedostaa ketoosin mahdollisuudet lihavuuden ja sen oheisoireiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Opiskelija tiedostaa ketoosin mahdollisuudet aineenvaihdunnallisten häiriötilojen normalisoimisessa. Opiskelija osaa suunnitella ketoosiin johtavia ruokavalioita myös erilaisille rajoitteisille ruokavalioille. Opiskelija tiedostaa ketoosidieettien soveltuvuudet ja vasta-aiheet.
Sisältö: Ketoosin biokemia, fysiologia, metaboliset mekanismit, säätely, hormonaaliset ja epigeneettiset vaikutukset. Eri energianravintoaineiden suhteiden vaikutukset ketoositilaan ja sen syvyyteen. Ketoosin vaikutukset yksittäisten ravintoaineiden poikkeuksellisiin tarpeisiin. Ketoosi ja happo-emästasapaino veren ja kudosten kannalta. Ketoaineet ja niiden rooli verensokerin korvaajana. Ketoositilan tunnistaminen. Ketoositilan vaikutukset terveysparametreihin kuten perusverenkuvaan liittyviin tekijöihin. Ketoosi urheilussa. Ketoosi laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä ylipainon oheisoireiden hallinnassa. Ketoaineiden rooli kylläisyyden tunteen tuottamisessa. Ketoosin rooli pitkäikäisyyteen liittyvissä tekijöissä. Ketodieetin mahdollisuudet neurologisissa vaivoissa. Ketoosidieetit mahdollisena elämäntapana.
Suoritustapa: Luento
Oppimateriaali: Opintomoniste, kirjallisuutta, kirjallisuusviitteet
OpettajaTimo Kosonen